Hafif çelik projelerimizde "Soğuk Şekillendirilmiş Galvanizli Sac” dan üretilen profiller kullanılmakta olduğu için son derece sağlamdır. Rüzgâr, deprem ve kar yüklerine güvenle dayanacak biçimde projelendirilir.

Tüm mühendislik hesapları firmamız tarafından yapılarak statik projeleri hazırlanmıştır. Müşterimizin talebi doğrultusunda Yapı Denetim, Belediye ve Odalar için ruhsat ve onay almaya hazırdır.

Tasarımda; ASCE (American Society of Civil Engineering), AISI (American Institute of Steel and Iron) ve TSE (Türk Standartları Enstitüsü)’ nin yürürlükteki standartları kullanılmıştır.

Montaja dayalı olduğu için şehir dışında ulaşımın ve imkânların kısıtlı olduğu, durumlarda beton, kalıp, iskele, demir, briket gibi malzemelerin taşınmasına gerek kalmadan rahatlıkla inşa edilir.

Beton yerine çelik, briket yerine alçı/çimento levha kullanıldığından hafiftir, temelde oturma problemi oluşmaz. Bu nedenle bağ evlerinin duvarlarında görülen sıva ve duvar çatlakları yaşanmaz, evin duvarlarında bakteri, küf, koku ve boyada kabarma görülmez.

Duvar, çatı ve temelde ısı yalıtımı vardır; içerisinde yaz-kış, dört mevsim konforlu bir şekilde kalınabilir.

Duvar ve ara katta kullanılan izolasyon malzemeleri, dışarıdan gelen seslerin binaya girmesine izin vermez; odalar ve katlar arasında yüksek performanslı bir ses yalıtımı sağlar.

Yangın dayanımı yüksektir. Kullanılan yapısal malzemeler “A” sınıfı yanmazlık sınıfına dahildir.

Kullanılan tüm malzemeler CE ve TSE belgelidir.

"Anahtar Teslim"dir; iş bitiminde ek maliyet ile karşılaşma durumu yoktur.

Kış mevsimi de dâhil olmak üzere istenildiği zaman inşa edilerek; kısa süre içerisinde müşteriye teslim edilir.

Evinizin dış görünüşünü zevkinize göre değiştirebilirsiniz. Farklı desen ve renk tonu kullanarak, değişik kaplama malzemeleri ya da sıva uygulamaları ile evinizi bambaşka bir görünüşe sokarsınız. Hafif çelik evlerin dış cepheleri, taş, ahşap, tuğla desenli malzemeler ile şık ve benzersiz görünüme kavuşmaktadır.

PROTAS® ev modellerinin dışında, kendi isteğinize göre projelendirilmiş evler de inşa edilmektedir. Bu durumda, isteğiniz ölçülerde bir ev projesinin tüm tasarım ve hesaplamaları uzman teknik ekibimiz tarafından yapılmaktadır.

PROTAS hafif çelik evler için metrekare birim fiyat üzerinden teklif verilmez, çünkü birim fiyat üzerinden teklif vermek yanıltıcı olmaktadır. Tekliflerimiz “Anahtar Teslim” şeklinde verilmektedir.

İlk olarak müşterimiz PROTAS’ın proje havuzunda yer alan tip projelerden seçim yapar ya da yeni bir mimari proje hazırlanır. Binanın yapılacağı yerin iklim ve zemin koşulları, kullanılacak malzemeler, iç tasarımı, yapı tekniği ve yapılacak işlere göre maliyet çalışması yapılır. Teklif Mektubu ile birlikte detaylı bir Teknik Şartname hazırlanır ve müşterimize sunulur.

Bina betonarme temeli, bina ısınma sistemi, enerji/su/atıksu/telekomünikasyon/doğalgaz alt yapı bağlantıları (bina içi tesisat işleri tarafımızdan yapılır), “İnşaat Ruhsatı” ve “Yapı Kullanma İzni” alınması, yapı denetim masrafları vb. ilgili Belediye, Sosyal Güvenlik Kurumu, Çevre Şehircilik Müdürlüğü ve diğer kurumlardan talep edilecek harç, vergi, sigorta primi ve benzeri masraflar anahtar teslim fiyat teklifine dâhil değildir.

Evet. Hafif çelik binalar için mimari, statik ve tesisat projeleri hazırlandığından yapılara inşaat ruhsatı alınabilir.

Cihazların montajı için askı aparatları duvarın içindeki dikmelere denk gelecek şekilde yerleştirilmelidir. Dikmelerin geldiği yerler mıknatıs yardımıyla tespit edilmelidir. Cihazın ağırlığı çelik dikmelere bindirilir. Gerekirse duvar üzerine yatay profiller konarak montaj yapılır.

Zeminin gevşek olduğu bu tarz arazilerde yapılan ağır betonarme binalarda; deprem, toprak kayması veya temelde oturma gibi yıkıcı faktörler, eğilme, yan yatma, çatlak gibi için son derece büyük tehlikeler oluşturur.
İnşaat için gereken kum, çimento, demir, briket, kalıp tahtası, iskele gibi malzemeler ağır malzemelerdir, bunların engebeli, dik yokuşlu ve dar yollardan nakliyesi çok zahmetli ve masraflıdır.
Beton işleri için gerekli demir bükme sehpası, betonyer gibi araçlarla eğimli arazilerde çalışmak zordur.
Betonarme inşaat ve sıva işleri için gerekli elektrik ve suyu temin etmek zordur.
Beton sulanmaz ya da sulama son derece yetersizdir; bu nedenle yapı dayanımı düşüktür.
Beton için kalıp, iskele ve briket işlerinin işçiliği, nakliyesi, malzeme temini maliyet ve zaman açısından dezavantaj oluşturur.
Duvar bloklarıyla yeterli yalıtım sağlanamadığından bina yazın sıcak; kışın soğuk olur.
Projesiz, denetimsiz ve kalitesiz işçilik nedeniyle duvarlarda yapısal çatlaklar, döşemede çanaklanma, çatıda akmalar meydana gelir. Seramikte çatlama boyada dökülme kapı ve pencerede eğilmeler görülür. Bu da düzenli seramik, sıva- boya, çatı tadilatı; yani masraf demektir. Şehir dışında ulaşım ve imkânlar zor olduğu için malzeme ve işçilikte istenen kalite yakalanamaz. Sonuç olarak; yapılan onca masrafa, yaşanan zorluklara ve çekilen sıkıntılara rağmen kalitesiz ve riskli bir bina da oturmak, harcanan paranın boşa gitmesi demektir.

Ahşap evlerdeki en büyük tehlike yangın tehlikesidir. PROTAS hafif çelik evler, yangına karşı son derece dayanıklıdır. Yapılarımızda yanmazlık sınıfı “A” olan malzemeler kullanılmaktadır.
Ahşap binalarda, yapısal ahşap kullanıldığı takdirde sağlamlık ve konfordan bahsedilebilir. Fakat böyle yapılarda kullanılan ahşap özel üretimli, işlenmiş, ithal malzeme olduğundan maliyeti çok yüksektir. Basit ahşap malzemeler kullanıldığında istenilen sağlamlık ve konfor elde edilemez. Bu yüzden çelik yapılar sağlam ve daha ekonomiktir.
Ahşap binalarda küflenme, mantar ve böceklenme gibi olumsuz durumlar oluşmaktadır. Hafif çelik yapılarda kullanılan dış cephe kaplama malzemesi ubl sertifikası ve astm.... standartlatına uygun olup, küf mantar böceklenmeye karşı son derece dayanıklıdır.
Ahşap binalar yağmur, kar ve nemden çok etkilenir. Ahşabın su ve nemi emme oranı çok yüksektir. Zamanla çürümeler oluşabilir. Ayrıca genleşme ve büzülme nedeniyle birleşim yerlerinde hasar oluşur. Bir diğer zararlı etken güneş ışığıdır. Ahşapta lif ayrılması problemine neden olur. Bu yüzden ahşap yapılara düzenli olarak bakım yapılmalıdır. Ama çelik evlerin dış duvarları sıvalı veya kaplamalı olduğundan nem, soğuk ve güneşten etkilenmez uzun yıllar görüntüsü bozulmadan kalır.
PROTAS hafif çelik evlerde, müşterimiz dilerse ahşap görünümlü çimento esaslı levhalarla dış cephede kaplama yapılmaktadır. Bu sayede yapı hem ahşap ev görünümüne kavuşmakta hem de yangın, böceklenme, yapısal bozulma gibi tehlikeler ortadan kalkmaktadır.

Taştan yapılan evler depreme dayanıklı olarak nitelendirilmesi için deprem yönetmeliğine uygun olarak inşa edilmeli ve detaylı mühendislik hesapları yapılmalıdır. Aksi takdirde taş yapılar depremde çok büyük zarar görür. Taş yapı ağır olduğundan can ve mal kaybına neden olmaktadır. Doğal taş kargir yapıların inşaat süresi çok uzun olacaktır. Bu yüzden maliyeti çok yüksektir.
PROTAS hafif çelik evlerde, müşterimiz dilerse doğal taş görünümlü çimento esaslı levhalarla dış cephede kaplama yapılmaktadır. Bu sayede yapı hem taş ev görünümüne kavuşmakta hem de deprem tehlikesi ortadan kalkmaktadır.

Mevcut betonarme ya da çelik yapıların üzerine bir kat daha yapılmak istendiğinde hafif çelik sistemler tek çözümdür. Bu durumda, öncelikle mevcut binanın statik projesi incelenmeli ve gerekli izinler alınmalıdır. Hafif çelik olarak inşa edilecek yeni kısım son derece hafif olacağından, mevcut binaya asgari düzeyde yük biner. Binanın taşıyıcıları ve temeli için olumsuz bir durum oluşmaz. Zemin de oturma ve çökme yaşanmaz.

“TS 498: Yapıların Hesabında Kullanılacak Yükler”, “ASCE 7-10: Minimum Design Loads for Structures and other Buildings” , “ASCE 7-10: Minimum Design Loads for Structures and other Buildings” , “AISI 100-2016: Design of Cold Formed Steel Structures”, “TBDY 2019: Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği” , “TS 825: Binalarda Isı Yalıtım Kuralları” standartları kullanılmaktadır.

PROTAS evler de kullanılan dış cephe malzemesi TS EN 15283-1+A1 standardına göre “R” tipi; yani yüzey rijitliği arttırılmış levhalar sınıfındadır. Bu levhaların darbe dayanımı sıradan levhalara göre çok daha fazladır. Ayrıca duvar sistemi çok şık aralıklarla yerleştirilmiş çelik dikmeler den oluştuğundan, binanın etrafı bir kafes gibi sarılmıştır. Buna ek olarak dış cephede çimento esaslı sıva binanın darbe dayanımına arttırır. Eğer istenirse, bina dış cephesine ilave kaplamlar yapılarak çok daha üstün bir koruma sağlanabilir.
Fakat unutulmamalıdır ki, kötü niyetli kişiler ahşap, beton, çelik fark etmeden her yapıya zarar verebilirler. Yaşanan hırsızlık olayları kapı ve pencerelerden girilerek işlenmektedir. Bu nedenle ev sahipleri tarafından bunların korkuluk veya panjurla kaplanması, elektronik güvenlik sistemi kurulması gibi çözümler de değerlendirilmelidir.

PROTAS hafif çelik evlerde tamirat işleri klasik binalara göre çok daha kolaydır. Arızanın olduğu yer tespit edildikten sonra duvarda lokal olarak küçük bir müdahale boşluğu açılır. Gerekli tamirat işleri yapıldıktan sonra açılan boşluk, alçı esaslı levhalarla yeniden kaplanır ve son kat uygulaması yapılır. Klasik binalarda olduğu gibi delici aletlerle duvarı kırmaya gerek kalmadan tamirat kolaylıkla yapılır.
Sizler İçin Yanıtladık

Sıkça Sorulan Sorular

SSS